העתקת מפעלים

בחברתנו קיימת מחלקה ייעודית העוסקת בהעתקת מפעלים בשלמותם ו/או בחלקם בתוך הארץ או המכינה אותם למעבר לחו"ל.

מפעלי תעשייה רבים בארץ כבר חוו את השירות המקצועי שלנו במגוון רחב של תעשיות: תהליכית, גומי ופלסטיק, מפעלי מזון, עיבוד מתכות ועוד.

התהליך כולל הגעה לפני הביצוע, עריכת מדידת והכנת תוכנית פירוק מפורטת הכוללת: לוחות זמנים, תוכנית בטיחות, תוכנית הנפה ומפרט מסודר לכל הליך הפירוק המבטיח את הרכבתו של הציוד מחדש.

ברשותנו צוותים מעולים בכל המקצועות (מסגרים, חשמל, אריזה, צנרת וכו') אשר  יפרקו את הציוד בזהירות, יסמנו בקפדנות כל חלק וחלק ויארזו את הציוד להכנתו למשלוח.

אם המדובר בהובלה בארץ נשנע את המטען עד למיקומו החדש ושם נרכיבו חזרה מוכן להפעלה.

גם ליצוא המטען נוכל לתת שירות מתאים של אריזה להובלה ימית/אווירית, ריתום ('לשינג') והובלה לנמלי הים/האוויר.

יש באפשרותנו גם לשלוח לחו"ל את הצוותים שידעו להרכיב חזרה את הציוד שפורק.