איסוף תוצרת חקלאית

מחלקת מנופים

אחסנת מכולות, ריקון והמכלה במסוף ט.פ.ל

הובלת חומרים מסוכנים

הובלות ייעודיות

הובלת מכולות מכל הסוגים

הובלה מכולות קירור

הובלת ציוד כבד

הובלות שהמטען חורג מסטנדרטים רגילים, בגודל ומשקל.
לחברתנו נגררים נמוכים בעלי יכולת לנשיאת מטען גבוהה מאוד, בגובה ובאורך וברוחב.
לחברתנו נהגים שעברו הדרכה בהפעלת ציוד להובלה כבדה החורג במידותיו.

איסוף תוצרת חקלאית

מחלקת מנופים

אחסנת מכולות, ריקון והמכלה במסוף ט.פ.ל

הובלת חומרים מסוכנים

הובלות ייעודיות

הובלת מכולות מכל הסוגים

הובלה מכולות קירור

למידע בכל נושא צרו קשר!